Area Citra Garden 1| Citra Garden 2 Ext | Citra Garden 5 dan 7

Untuk service pabx di area Citra Garden City (Citra Garden 1, Citra Garden 2 Extension, Citra Garden 5, Citra Garden 7) dapat diskon 40 %,
dari Panasonic Taman Surya 5. Hubungi 021 54 390 397.